มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2287 9600 ต่อ 7555 หรือ 7556
แฟกซ์ 0 2286 3596 ต่อ 2205
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 085 357 1153
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.