ข่าวกิจกรรม

การประกวด " ดาว เดือน ดาวเทียม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี " ปีนี้มาในธีม " มนต์รักคณะวิทย์ ฯ " ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมบพิตรพิมุขมหาเมฆ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ของคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยดังกล่าว โดยมุ่งหวังในการสร้างเวทีอีกเวทีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้กับคณาจารย์ และนักศึกษาของคณะได้เผยแพร่ผลงานสู่สังคมและเป็นการฝึกทักษะในการนำเสนอผลงานของนักศึกษาอีกด้วย